گروه ,رشته ,8مدیر ,خانم ,آقای ,گروه رشته ,8مدیر گروه ,8مدیرگروه رشته ,مدیران گروه

قابل توجه کلیه دانشجویان
حضور مدیران گروه در هفته جاری جهت رسیدگی به  امور انتخاب واحد

مدیر گروه رشته حسابداری:              آقای بابایی                چهارشنبه              14-8
مدیرگروه رشته ماشین افزار :            آقای جعفریان             چهارشنبه             14-8
مدیر گروه رشته فناوری اطلاعات        آقای مومنی               پنجشنبه              12-8
مدیر گروه رشته برق  - آسانسور :     خانم مظاهری              جمعه                   11-8
مدیرگروه رشته معماری :                  خانم بیات                   چهارشنبه              14-8
مدیر گروه رشته تاسیسات :              خانم طاهر بهرامی        جمعه                   14-8
مدیر گروه رشته جوش:                     خانم گنجی                 پنجشنبه             16-12

منبع اصلی مطلب : امور اجرای کلاسهای دانشگاه علـوم و فنون قزوین
برچسب ها : گروه ,رشته ,8مدیر ,خانم ,آقای ,گروه رشته ,8مدیر گروه ,8مدیرگروه رشته ,مدیران گروه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : حضور مدیران گروه